اعضای هیئت مدیره

ردیف نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی
۱ علی اصغر رئیسیان رئیس هیئت مدیره کارشناسی عمران – عمران
۲ لیلا انوری نائب رییس هیئت مدیره و مدیرعامل کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی
۳ روشان رئیسیان عضو هیئت مدیره کارشناسی عمران – عمران