زمینه فعالیت

طراحی ، ساخت و نصب

تیرهای فلزی ، اسکلت فلزی ، اسکلت فلزی ، سوله فلزی ، بیلبورد های تبلیغاتی ، هندریل (جان پناه ) و … برای پل ها ، مجتمع ها ی تجاری و مسکونی ، تقاطع های غیر هم سطح